Підписатися на RSS

ВНУТРІШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Планування і координування внутрішкільного

контролю на І семестр 2017 - 2018 навчального року

Зміст контролю 08 09 10 11 12
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Готовність до нового н.р. П
22 Готовність розкладів і графіків Н Н/Д
33 Охоплення навчанням дітей Н/Д ЗВІТ Н
54 Формування мережі класів,ГПД, факультативів Н
55 Формування мережі школи Н
66 Стан планування на навчальний рік П Н Н/Д
77 Дотримання вимог до ділової документації П Н/Д Ж Н/Д Ж
8 Комплектування школи педагогічними кадрами А/Н
99 Реалізація системи стимулювання працівників А/Н А/Н
110 Реалізація програми підготовки до педрад Н Н
111 Проходження медогляду працівників Н/Д
112 Організація медогляду учнів,лікувально - профілактичної роботи МЕД.ОГЛ. Н/Д
113 Організація харчування учнів Н/Д Б/З
114 Організація спортивно - оздоровчої роботи Н/Д Н
115 Дотримання санітарно - гігієнічних норм Н/Д Н/Д
116 Перевірка стану ТБ в організації НВП Н/Д Т з БЖ/ Н ОП/Н ЖІ/ Огл Т з БЖ/ Н Попередження
17 Організація літнього і зимового відпочинку учнів ЗВІТ Пл. на осін.канікул Н/Д Пл. на зімні канікули
18 Інформаційне забезпечення управління Н/Д
119 Відповідність нормам навчально - матеріальної бази школи,її збереження і зміцнення ОГЛ. кабінетів П Н/Д
220 Проведення профілактичних ремонтних робіт АГК АГК
221 Забезпечення підручниками,їхнє збереження Н/Д ЗВІТ Н
222 Виконання планів роботи та їх коригування Плани МО/ оглядово Планування МО, календ. плани/ оглядово Календ. план./ оглядово Соц.пед/ПК МО ПШ/ Н/Д Псих служ / ПК
223 Організація повторення пройденого матеріалу Моніторинг 5-11 кл. ІК
224 Діагностичні контрольні роботи Контроль. роб. 3-11 кл. Укр.мова 5,10 кл Мат. 5,10 кл Адміністр. контроль. роботи 3-11 класи/ Н
Н
225 Стан навчально- виховної роботи з: учнями 1 - 4 кл. П ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР 1 кл. ПШ ОГЛ ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР
учнями 5 -7 кл. П ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР Наступ. 5 кл. ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР
учнями 8 -9 кл. П ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР
учнями 10 -11 кл. П ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР Наступ. 5 кл. ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР
26 Перевірка учнівських зошитів і щоденників Щод7-5 кл. Огл Щод8-9 кл. Огл Щод10-11 кл. Огл. Зош.з укр.мов/ПШ Матем. ПШ зош. з укр.мови та літератури зош. з математики Щоден. / Н
27 Виконання навчальних програм у: КЛ.Ж./ ОГЛ
1-4 класи КЛ.Ж/ ОГЛ
учнями 5 -7 кл. КЛ.Ж./ ОГЛ КЛ.Ж/ ОГЛ
учнями 8-9 кл. КЛ.Ж./ ОГЛ КЛ.Ж/ ОГЛ
28 учнями 10-11 кл. КЛ.Ж./ ОГЛ КЛ.Ж/ ОГЛ
29 Готовність до проведення ДПА
30 Дотримання нормативності підчас проведення ДПА
31 Працевлаштування випускників Н/Д ЗВІТ Довідка
32 Планування роботи гуртків і секцій Н Н/Д Планування Н/Д Н
Н/Д
33 Позаурочна зайнятість учнів
34 Діяльність органів учнівського самоврядування Н/Д ДС Н/Д
35 Облік досягнень учнів у позаурочній діяльності
36 Індивідуальне навчання Н План роботи/огляд. Н/Д
37 Індивідуальна робота з учнями за підсумками діагностики
38 Результативність участі учнів школи в районних і міських олімпіадах, конкурсах Шкіль. тур олімп./ Н Н/ шк.тур Н/ рай. тур
39 Стан виховної роботи П Н
40 Знайомство з роботою нових учителів Н ШМВ ШМВ
41 Вивчення результативності методичної роботи з молодими учителями П Н
42 Вивчення результативності методичної роботи з педагогічними кадрами П Н/ МР
43 Курсова перепідготовка А/Н Замов. на курси
44 Вивчення системи роботи учителів, що атестуються Н Подання заяв Вивчення стану викладання української мови та літератури в 7-11 класах Вивчення стану викладання математики в 5-9 класах
45 Результативність проведення традиційних заходів
46 Вивчення,узагальнення і впровадження ПД учителів Горячківська Л.О./ Опис власного досвіду Злагоднюк О.Г./ Опис власного досвіду
47 Поповнення науково- методичної бази та шкільного сайту Папки самоосвіти портфоліо Папки самоосвіти портфоліо
48 Забезпечення психолога - педагогічної допомоги батьків Б/З Б/З

Планування і координування внутрішкільного

контролю на ІІ семестр 2017 - 2018 навчального року

Зміст контролю 01 02 03 04 05 06
11 2 2 3 3 4 4 11 2 2 3 3 4 4 1 2 3 4 1 2 33 44 21 22 33 44 11 22
1 Готовність до нового н.р. Н/Д
2 Готовність розкладів і графіків Н Н/Д
33 Охоплення навчанням дітей Н/Д Н
44 Формування мережі класів,ГПД,факультативів Н/Д
55 Формування мережі школи А/Н
66 Стан планування на навчальний рік Н Н/Д Н/Д Н/Д Н
77 Дотримання вимог до ділової документації Н/Ж Ж/ Огл. Ж/ Огл. Ж/ Огл. Н/ Ж
88 Комплектування школи педагогічними кадрами А/Н
99 Реалізація системи стимулювання працівників Н/олім Н
110 Реалізація програми підготовки до педрад Н
111 Проходження медогляду працівників Н/Д
112 Організація медогляду учнів,лікувально - профілактичної роботи Н/Д
113 Організація харчування учнів Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
114 Організація спортивно - оздоровчої роботи Н/Д Н/Д
115 Дотримання санітарно - гігієнічних норм Н/Д
116 Перевірка стану ТБ в організації НВП ТзБЖ/Н ЖІ/огл ЖІ/огл. ТзБЖ/Н ЖІ/огл. Попередж. на канікули
117 Організація літнього і зимового відпочинку учнів Пл.на ЗК Н/Д Н/Д
118 Інформаційне забезпечення управління Поповнення сайту школи Поповнення сайту школи
119 Відповідність нормам навчально - матеріальної бази школи,її збереження і зміцнення Н/Д
220 Проведення профілактичних ремонтних робіт АГК АГК
221 Забезпечення підручниками,їхнє збереження Н/Д Н/Д
222 Виконання планів роботи та їх коригування Н/Д МО ПЦ/ Н/Д Кален Журнали/огл. МО КК Виконан. Програм/Н
223 Організація повторення пройденого матеріалу ІК ІК Н/Д Н
224 Діагностичні контрольні роботи Графік адмін. контр. робот/ Н Підсумки адмін.. контр. робіт/ Н
225 Стан навчально- виховної роботи з: учнями 1 - 4 кл. П Н ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР Таб. множення 3-4 кл./ Н П Н
226 учнями 5 -7 кл. П Н ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР П Н
227 учнями 8 -9 кл. П Н ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР П Н
228 учнями 10 -11 кл. П Н ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР П Н
229 Перевірка учнівських зошитів і щоденників Зош. укр.літ 5-11 кл./Н Зош. англ.мов 5-11 кл./Н Зош. ПШ Зош. світ.літ 5-11 кл. Щод. 5-11 кл./ Н
330 Виконання навчальних програм у:
31 1-4 класи Н КЛЖ/огл Н
32 учнями 5 -7 кл. Н КЛЖ/огл Н
33 учнями 8-9 кл. Н КЛЖ/огл Н
34 учнями 10-11 кл. Н КЛЖ/огл Н
335 Готовність до проведення ДПА Н/Д Н/Д Н/Д
336 Дотримання нормативності підчас проведення ДПА Н/Д Н/Д Н/Д
337 Працевлаштування випускників
338 Планування роботи гуртків і секцій Планув/ Н/Д Н
Позаурочна зайнятість учнів СМР-Н/Д СМР-Н/Д
339 Діяльність органів учнівського самоврядування А/Н Н/Д
440 Облік досягнень учнів у позаурочній діяльності Н/Д Н
441 Індивідуальне навчання Н/Д Н
442 Індивідуальна робота з учнями за підсумками діагностики Н/Д Н
443 Результативність участі учнів школи в районних і міських олімпіадах, конкурсах Н/ДН
444 Стан виховної роботи Н П Н ЗВІТ за рік
445 Знайомство з роботою нових учителів ШМВ ШМВ ЗВІТ стат.
446 Вивчення результативності методичної роботи 3 молодими учителями
447 Вивчення результативності методичної роботи 3 педагогічними кадрами Н/Д Н
448 Курсова перепідготовка Контроль за проходженням курсів
449 Вивчення системи роботи учителів, що атестуються П Вивчення стану викладання англ.. мови в 1-11 класах Вивчення системи роботи Психологічної служби Н
550 Результативність проведення традиційних заходів
551 Вивчення,узагальнення і впровадження ПД учителів Бельська А.В./ Опис власного досвіду Бондар М.М./ Опис власного досвіду
552 Поповнення науково- методичної бази та шкільного сайту
553 Забезпечення психолога - педагогічної допомоги батьків Б/З Б/З Б/З

П – педрада

Н – наказ

Н/Д – нарада при директорові

А/Н – адміністративна нарада

ЖІ – журнал інструктажів

АГК – адміністративно-господарський комплекс

ПК – психологічний контроль

ВР – виховна робота

Б/З – батьківські збори

ШМВ – школа молодого вчителя

МВ – молодий вчитель

Т з БЗ – тиждень з безпеки життєдіяльності

ОГЛ. – оглядово

ПШ – початкова школа

ДС – день самоврядування

ІК – індивідуальна консультація

МР – методична робота

КЛ.Ж – класний журнал

СМР – спортивно-масова робота

Зош. – зошити

Щод. – щоденники

Планування і координування внутрішкільного

контролю на ІІ семестр 2016 - 2017навчального року

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів с. Солгутове

Зміст контролю 01 02 03 04 05 06
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1 Готовність до нового н.р. Н/Д
2 Готовність розкладів і графіків Н Н/Д
3 Охоплення навчанням дітей Н/Д Н
4 Формування мережі класів,ГПД,факультативів Н/Д
5 Формування мережі школи А/Н
6 Стан планування на навчальний рік Н Н/Д Н/Д Н/Д Н
7 Дотримання вимог до ділової документації Н/Ж Ж/ Огл. Ж/ Огл. Ж/ Огл. Н/ Ж
8 Комплектування школи педагогічними кадрами А/Н
9 Реалізація системи стимулювання працівників Н/олім Н
10 Реалізація програми підготовки до педрад Н
11 Проходження медогляду працівників Н/Д
12 Організація медогляду учнів,лікувально - профілактичної роботи Н/Д
13 Організація харчування учнів Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
14 Організація спортивно - оздоровчої роботи Н/Д Н/Д
15 Дотримання санітарно - гігієнічних норм Н/Д
16 Перевірка стану ТБ в організації НВП ТзБЖ/Н ЖІ/огл. ЖІ/огл. ТзБЖ/Н ЖІ/огл. Попередж. на канікули
17 Організація літнього і зимового відпочинку учнів Пл.наЗК Н/Д Н/Д
18 Інформаційне забезпечення управління Поповнення сайту школи Поповнення сайту школи
19 Відповідність нормам навчально - матеріальної бази школи,її збереження і зміцнення Н/Д
20 Проведення профілактичних ремонтних робіт АГК АГК
21 Забезпечення підручниками,їхнє збереження Н/Д Н/Д
22 Виконання планів роботи та їх коригування Н/Д МО ПЦ/ Н/Д Календ. Журнали/огл. МО КК Виконан. Програм/Н
23 Організація повторення пройденого матеріалу ІК ІК Н/Д Н
24 Діагностичні контрольні роботи Графік адмін. контр. робот/ Н Підсумки адмін.. контр. робіт/ Н
Зміст контролю 01 02 03 04 05 06
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
25 Стан навчально- виховної роботи з: учнями 1 - 4 кл. П Н ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР Таб. множення 3-4 кл./ Н Техніка читан. 1-4 кл./ Н П Н
учнями 5 -7 кл. П Н ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР П Н
учнями 8 -9 кл. П Н ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР П Н
учнями 10 -11 кл. П Н ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР П Н
26 Перевірка учнівських зошитів і щоденників Зош. укр.мо 5-11 кл./Н Зош. математ. 5-11 кл./Н Зош. англ..мова/огл. Зош. світ.літ 5-11 кл. Щод. 5-11 кл./ Н
27 Виконання навчальних програм у:
1-4 класи Н КЛЖ/огл Н
учнями 5 -7 кл. Н КЛЖ/огл Н
учнями 8-9 кл. Н КЛЖ/огл Н
учнями 10-11 кл. Н КЛЖ/огл Н
28 Готовність до проведення ДПА Н/Д Н/Д Н/Д
29 Дотримання нормативності підчас проведення ДПА Н/Д ЛистМОН Н/Д Н/Д
30 Працевлаштування випускників
31 Планування роботи гуртків і секцій Планув/ Н/Д Н
32 Позаурочна зайнятість учнів СМР-Н/Д СМР-Н/Д
33 Діяльність органів учнівського самоврядування А/Н Н/Д
34 Облік досягнень учнів у позаурочній діяльності Н/Д Н
35 Індивідуальне навчання Н/Д Н
36 Індивідуальна робота з учнями за підсумками діагностики Н/Д Н
37 Результативність участі учнів школи в районних і міських олімпіадах, конкурсах Н/ДН
38 Стан виховної роботи Н П Н ЗВІТ за рік
39 Знайомство з роботою нових учителів ШМВ ШМВ ЗВІТ стат.
40 Вивчення результативності методичної роботи 3 молодими учителями
41 Вивчення результативності методичної роботи 3 педагогічними кадрами Н/Д Н
Зміст контролю 01 02 03 04 05 06
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
42 Курсова перепідготовка Контроль за проходженням курсів
43 Вивчення системи роботи учителів, що атестуються П Н
44 Результативність проведення традиційних заходів
45 Вивчення,узагальнення і впровадження ГІД учителів
46 Поповнення науково- методичної бази
47 Забезпечення психолога - педагогічної допомоги батьків Б/З Б/З Б/З

П – педрада

Н – наказ

Н/Д – нарада при директорові

А/Н – адміністративна нарада

ЖІ – журнал інструктажів

АГК – адміністративно-господарський комплекс

ПК – психологічний контроль

ВР – виховна робота

Б/З – батьківські збори

ШМВ – школа молодого вчителя

МВ – молодий вчитель

Т з БЗ – тиждень з безпеки життєдіяльності

ОГЛ. – оглядово

ПШ – початкова школа

ДС – день самоврядування

ІК – індивідуальна консультація

МР – методична робота

КЛ.Ж – класний журнал

СМР – спортивно-масова робота

Зош. – зошити

Щод. – щоденники

Планування і координування внутрішкільного

контролю на І семестр 2016 - 2017навчального року

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів с. Солгутове

Зміст контролю 08 09 10 11 12
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Готовність до нового н.р. П
2 Готовність розкладів і графіків Н Н/Д
3 Охоплення навчанням дітей Н/Д ЗВІТ Н
4 Формування мережі класів,ГПД,факультативів Н
5 Формування мережі школи Н
6 Стан планування на навчальний рік П Н Н/Д
7 Дотримання вимог до ділової документації П Н/Д Ж Н/Д Ж
8 Комплектування школи педагогічними кадрами А/Н
9 Реалізація системи стимулювання працівників А/Н А/Н
10 Реалізація програми підготовки до педрад Н Н
11 Проходження медогляду працівників Н/Д
12 Організація медогляду учнів,лікувально - профілактичної роботи МЕД.ОГЛ. Н/Д
13 Організація харчування учнів Н/Д Б/З
14 Організація спортивно - оздоровчої роботи Н/Д Н
15 Дотримання санітарно - гігієнічних норм Н/Д Н/Д
16 Перевірка стану ТБ в організації НВП Н/Д Т з БЖ/ Н ОП/Н ЖІ/ Огл. Т з БЖ/ Н Попередження
17 Організація літнього і зимового відпочинку учнів ЗВІТ Пл. на осін.канікули Н/Д Пл. на зімні канікули
18 Інформаційне забезпечення управління Н/Д
19 Відповідність нормам навчально - матеріальної бази школи,її збереження і зміцнення ОГЛ. кабінетів П Н/Д
20 Проведення профілактичних ремонтних робіт АГК АГК
21 Забезпечення підручниками,їхнє збереження Н/Д ЗВІТ Н
22 Виконання планів роботи та їх коригування Плани МО/ оглядово Планування МО, календ. плани/ оглядово Календ. план./ оглядово Соц.пед/ПК МО ПШ/ Н/Д Псих служ / ПК
23 Організація повторення пройденого матеріалу Моніторинг 5-11 кл. ІК
24 Діагностичні контрольні роботи Контроль. роб. 3-11 кл. Укр.мова 5,10 кл Мат. 5,10 кл Адміністр. контроль. роботи 3-11 класи/ Н
Н
Зміст контролю 08 09 10 11 12
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
25 Стан навчально- виховної роботи з: учнями 1 - 4 кл. П ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР 1 кл. ПШ ОГЛ ЗВІТ по ВР Технічне питання ЗВІТ по ВР
учнями 5 -7 кл. П ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР Наступ. 5 кл. ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР
учнями 8 -9 кл. П ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР
учнями 10 -11 кл. П ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР Наступ. 5 кл. ЗВІТ по ВР ЗВІТ по ВР
26 Перевірка учнівських зошитів і щоденників Щод7-5 кл. Огл. Щод8-9 кл. Огл. Щод10-11 кл. Огл. Зош.зукр.мов/оглядово 2 кл. – зош. з математ. і укр.мови 4 кл. – зош. з математ. і укр.мови Щоденники / Н
27 Виконання навчальних програм у: КЛ.Ж./ ОГЛ
1-4 класи КЛ.Ж./ ОГЛ
учнями 5 -7 кл. КЛ.Ж./ ОГЛ КЛ.Ж./ ОГЛ
учнями 8-9 кл. КЛ.Ж./ ОГЛ КЛ.Ж./ ОГЛ
учнями 10-11 кл. КЛ.Ж./ ОГЛ КЛ.Ж./ ОГЛ
28 Готовність до проведення ДПА
29 Дотримання нормативності підчас проведення ДПА
30 Працевлаштування випускників Н/Д ЗВІТ Довідка
31 Планування роботи гуртків і секцій Н Н/Д Планування Н/Д Н
Н/Д
32 Позаурочна зайнятість учнів
33 Діяльність органів учнівського самоврядування Н/Д ДС Н/Д
34 Облік досягнень учнів у позаурочній діяльності
35 Індивідуальне навчання Н План роботи/огляд. Н/Д
36 Індивідуальна робота з учнями за підсумками діагностики
37 Результативність участі учнів школи в районних і міських олімпіадах, конкурсах Шкіль. тур олімп./ Н Н/ шк.тур Н/ рай. тур
38 Стан виховної роботи П Н
39 Знайомство з роботою нових учителів Н ШМВ ШМВ
40 Вивчення результативності методичної роботи 3 молодими учителями П Н
Зміст контролю 08 09 10 11 12
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
41 Вивчення результативності методичної роботи 3 педагогічними кадрами П Н/ МР
42 Курсова перепідготовка А/Н Замов. на курси
43 Вивчення системи роботи учителів, що атестуються Н Подання заяв Вивчення стану викладання предметів у 2 класі Вивчення стану викладання предметів у 4 класі
44 Результативність проведення традиційних заходів
45 Вивчення,узагальнення і впровадження ГІД учителів Ніколюк Н.В./ Опис власного досвіду Рогова Н.Т../ Опис власного досвіду
46 Поповнення науково- методичної бази Папки самоосвіти портфоліо Папки самоосвіти портфоліо
47 Забезпечення психолога - педагогічної допомоги батьків Б/З Б/З
Кiлькiсть переглядiв: 452

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.